21 tháng 6, 2012

tấm ảnh từ Hugh Manes Collection - gần Hà Nội 1967


"Căm thù giặc Mỹ, giết hai đồng bào Phú Xá, Nhật Tân, 13/8/1966"- Outrage Toward American Invaders, Killed Two Compatriots Phú Xá, Nhật Tân, August 13, 1966

Một bài tưởng niệm về Hugh Manes cũng nhắc rằng ông đã đi miền Bắc Việt Nam thời chiến tranh năm 1967.  Hugh Manes (1924-2009) là một luật sự dân quyền tham gia phong trào phản chiến ở Mỹ.  Phú Xá và Nhật Tân hiện nay thuộc quận Tây Hồ, Hà Nội.

Nguồn: Hugh Manes Collection, Vietnam Center and Archive

Không có nhận xét nào: