22 tháng 6, 2012

Hà Nội 1975 - tấm ảnh từ Henry J. Kenny Collection

Ảnh màu Hà Nội năm 1975. Sao mà thành phố ấy đáng yêu thế? Khong có xe máy hay xe ô tô nào cả! Nguồn: Henry J. Kenny Collection, Vietnam Center and Archive.

Không có nhận xét nào: