3 tháng 12, 2011

This Charming Man (Ông duyên dáng này) - The Smiths (1984)

Punctured bicycle
Chiếc xe đáp bị thủng
on a hillside desolate
trên đồi hoang vắng
will Nature make a man of me yet?
thiên nhiên định làm tôi thành một đàn ông chẳng?

when in this charming car
rồi trong chiếc xe duyên dáng này
this charming man
Ông duyên dáng này

why pamper life's complexities
Tại sao chiều các rắc rối của đời
when the leather runs smooth on the passenger seat?
khi da chạy mượt trên ghế bên cạnh?

I would go out tonight
Đêm nay tôi đã muốn đi chơi
but I haven't got a stitch to wear
nhưng chả có mảnh nào để mặc
this man said "it's gruesome
ông này nói "khủng khiếp
that someone so handsome should care"
mà một kẻ đẹp trai mà phải lo"

a jumped-up pantry boy
một thằng bếp công tử bột
Who never knew his place
chả bao giờ biết chỗ
he said "return the ring"
ông bảo "hãy trả lại nhẵn"
he knows so much about these things
ông hiểu biết nhiều về các chuyện này

nguồn: Hatful of Hollow (Rough Trade 76, 1984)Dịch "The Smiths" sang tiếng như "Họ Nguyễn" - Smith là tên họ rất thông dụng ở nước Anh. Nhưng không có thành viên nào trong nhóm với họ Smith.

Nhạc này được đặt thể loại là alternative rock (rock lập dị?) nhưng tôi nghĩ gọi là pop-rock cũng được. Nhạc này có nhiều nét pop. Ca từ của Stephen Morrissey có nhiều tham vọng văn chương, nhưng rất thích hợp với lứa tuổi teen (nhất là teen mà cảm thấy bị gạt ra ngoài xã hội - và bị gạt ra ngoài xã hội cũng là nhiệm vụ của người teen). Nhiều bài ca của Morrissey được viết về những đứa sắp bước vào đời mà cảm thấy như đời không có chỗ cho mình dù mình là một kẻ thông minh, đầy xúc cảm. Nhưng cũng biết tự trêu mình - "jumped-up pantry boy" - jumped up là tiếng lóng Anh quốc nghĩa là "suddenly risen in significance, esp. when appearing arrogant" (đột ngột lên về tầm quan trọng, nhất là khi có vẻ kiêu ngạo); pantry có nghĩa tủ bếp.

Nhân vật của bài ca này bị mắc lại giữa đường, bị hỏng xe trên con đường xa xôi. Rồi một cứu nhân đến - một người đàn ông. Không biết ông này lúa tuổi nào mà chỉ biết rằng ông hấp dẫn, chắc giàu có, đáng kính trọng, và có kinh nghiệm đời - một đàn ông duyên dáng. Nhiều bài ca của The Smith có nét đồng tính luyến ái và bài ca không phải một ngoài lệ. Nhưng nhất định không hẳn phải vậy. Một đứa thanh niên rất cần đến những lời hưởng dẫn của một đàn ông đúng tuổi.

"Return the ring" - có lẽ người kể chuyện này đã định hôn. Ông duyên dáng này khuyên không nên vội. Nhưng cũng có thể là người kể chuyện ăn cướp và người đàn ông khuyên nên trả lại nhẵn ấy.

Nhạc này đậm đà bản sắc dân tộc Anh. Giai điệu thì chỉ gồm năm nốt đầu của thang âm trưởng, chủ yếu chỉ theo ba nốt của hợp âm trưởng.

Không có nhận xét nào: