7 tháng 10, 2011

Les chantres de l'emprunt (Các ca sĩ của khoản vay)

Mêssieu B. T. Buoi n'avait point prêvu cet autre virtuose à qui, la mort dans l'âme, ils est obligé de dêcerner le 1er prix ! ! !

Me-sừ B. T. Bưởi đã không lường trước rằng các bậc thầy dù miễn cưỡng, cũng bắt phải trao giải thưởng giải nhất! ! !

Nguồn: báo L'argus indochinois samedi 4 Mars 1922, tr. 1.


Vì không biết đến bối cảnh chính trị lúc bấy giờ, tôi chưa hiểu ý nghĩa của tranh này. Tôi nghĩ rằng tranh này phụ thuộc vào một bút chiến giữa hai tờ báo L'argus indochinoisKhai hóa.


Bạch Thái Bưởi (nguồn: Wikipedia)

Doanh nhân Bạch Thái Bưởi là chủ nhân của báo Khai hóa. L'argus indochinois cũng được gọi là "organe de defense des interets francais et annamites" (cơ quan để bênh vực lợi ích Pháp và An nam mít).

Tôi không biết họa sĩ tranh này là ai - nhưng cùng thời trong những tranh khác đã có hai người ghi tên là Bisiot hay Sirius. Chắc chăn người họa sĩ này là một người Pháp mà không có thái độ tôn trọng Bạch Thái Bưởi. Chữ "Mêssieu" là "Monsieur" viết như phát âm ngóng.

Trong đám người này chỉ có ông Bưởi mặc âu phục. Tôi thích tranh này vì ở trong có các cô nương, người chơi đàn đáy và ba người chơi đàn bầu. Một nét đẹp nữa là các chim hót trên cành cây. Chắc ý của họa sĩ này là vẽ cảnh lộn xộn, hỗn loạn. Dù thế nữa tôi chưa hiểu ý nghĩa tranh vẽ này.

Không có nhận xét nào: