6 tháng 10, 2011

hai tranh quảng cáo - Báo L'argus indochinois

Tran-Ngoc-Canh
83, Rue de Paul-Bert - Hanoi
Poissons de mer frais
Beurres et fromages
Legumes et Primeurs
Conserves de choix
Champagnes
Téléphone 316

Cá biển tươi, Bờ và phô mát ...

Chanson et Thibault
58, Rue Paul Bert, 58
Hanoi
Machines parlants
disques / aiguilles
La première marque du monde
Appareils / disques
de diverses marques
Vente à Location

Máy nói
Đĩa / kim
Hãng số một thế giới
Máy móc / đĩa
của nhiều hãng
Bán tại chỗ

nguồn: L'argus indochinois mercredi 1er Mars 1922, 4.

Không có nhận xét nào: