20 tháng 3, 2010

Sài Gòn đen trắng

Nguồn: Harold Eggers Collection, Virtual Vietnam Archive, Texas Tech University

1 nhận xét:

BeBo nói...

Những tấm ảnh thật quý và rất độc đáo, thanks TB nha!