12 tháng 3, 2010

The Art of Parties (Nghệ thuật làm liên hoan) - Japan (1981)

Once I was young
Một thuở tôi còn trẻ
Once I was smart
Một thuở tôi còn giỏi
Now I'm living on the edge of my nerves
Nay tôi đang sống đến tột cùng khí phách tôi
The things we said weren't quite so tough
Nhiều điều chúng ta nói không bất khuất đến thế
When we were young
Khi chúng ta còn trẻ
Well I'm burning, I'm burning buildings
Nay tôi đang đốt, tôi đang đốt công trình
I'm building this time
Tôi đang xây dựng dạo này

Burn
Đốt
For the art of parties
Cho nghệ thuật làm liên hoan
Burn
Đốt
Under heavy weather
Dưới tiết tời nặng
The art of parties
Nghệ thuật làm liên hoan
I'm burning -- Burning
Tôi đang đốt -- đốt

I'm living
Tôi đang sống
I'm living my life
Tôi đang sống đời tôi
I'm living this time
Tôi đang sống dạo này

Burn
Đốt
For the art of parties
Cho nghệ thuật làm liên hoan
Burn
Đốt
I'm burning -- Burning
Tôi đang đốt -- Đốt

The wind blew through my hair
Gió bay qua tóc tôi
Once I was young
Một thuở tôi còn trẻ
I'd shelter from the sun
Tôi ẩn nấp tránh mặt trời
Once I was smart
Một thuở tôi còn giỏi
We lived on the strength of our nerves
Chúng ta sống với sức mạnh khí phách
When we were young
Khi chúng ta còn trẻ


Charles Taylor viết về Hegel nói "sự chuyển tiếp của sự khai hóa sang hoạt động cách mạng... Ý thức kiểu này coi thế giới như là trung lập, như có khả năng tạo thành để vừa mục đích nhân loại. Không có gì ở trong là có ý nghĩa thực chất đòi hỏ phải đối xứ một cách tôn trọng và giữ gìn; tất cả có thể sửa đổi và cải cách theo nhu cầu và mục đích nhân loại" (transition of the enlightenment into revolutionary action... This consciousness sees the world as neutral, as capable of being formed to fit human purposes. There is nothing in it which has intrinsic significance, which demands to be treated with respect and preserved; all can be altered and reformed according to man's needs and goals (Charles Taylor, Hegel. New York: Cambridge University Press, 1975, tr. 185).

Điều quan trọng hơn rất nhiều trong sự chiến thắng của Mao là chính các chiến sĩ Cộng Sản. Yếu tố chính là tuổi thanh niên, không phải sự nghèo khổ, mà đoán trước sự nhiệt tình của người nông dân kết nhập với Cộng Sản. (Much more important in Mao's victory were the Communist fighters themselves. It was youth, rather than poverty, that predicted peasants' willingness to join the Communists. David Priestland, The Red Flag. New York: Grove Press, 2009, tr. 263)

Tôi dịch party với từ nhạt nhất là liên hoan. Về một mặt party là cuộc ăn chơi, về mặt khác party là đảng phái. Ý nghĩa của party trong ca khúc này có cả hai ý nhưng tôi nghĩ rằng ý đảng phái thì đúng hơn.

Từ burning cũng khó dịch - I'm burning có thể có cả hai ý nghĩa là đốt cái gì bên ngoài hay cảm thấy cháy ở trong mình.

Theo ý tôi bài ca này viết về cách mạng văn hóa ở Trung Quốc. Sức trẻ tung hoành đốt phá để xây nên cái mới, cái hiện đại. Đốt phá đến tột cùng khí phách. Nhưng khi ăn chơi lứa trẻ cũng phá đến tột cùng.

Japan là một ban nhạc được sự ám ảnh của Châu Á. The Art of Parties được xuất hiện đĩa Tin Drum (Trống thiếc) năm 1981. Bia của Tin Drum là một bức ảnh của ca sĩ chính của nhóm ngồi cầm đũa ăn trong một phòng đơn sơ và gọn gàng thời cụ Mao. Trên bàn có sách đỏ của Mao. Tóc và kinh của ca sĩ này trông rất dị thường trong hoàn cảnh này. Nhưng chính ca sĩ ăn mặc kiểu lãng mạn mới này được trẻ, được giỏi, được phá, được hiện đại. Chính cái chủ nghĩa hiện đại đầy mãu thuận. (Kiểu ăn mặc của ca sĩ này hiện nay là tiêu chuẩn của nam ca sĩ teen ở Việt Nam hiện nay).


Japan biểu diễn cho truyền hình Anh Quốc (với một tay chơi ghi ta chính là người Nhật Bổn):Japan biểu diễn một lần nữa (hãy lắng nghe đàn ghi ta bass):

Không có nhận xét nào: