7 tháng 3, 2010

Fanfare for Post-Modernist Architecture - Part 1 (Khúc kèn lệnh cho kiểu kiến trúc hậu hiện đại (đoạn 1) - Apes of God (1989)

Thơ và phim: Gilbert Marhoefer; nhạc: Jason Gibbs

In the golden raindrop of victory,
Trong giọt mưa vàng của chiến thắng
The City is transmogrified
Thành phố được biến hình
Deities inhabit the statues along the avenues
Các thần thánh nhập vào các pho tượng khắp theo phố phường
Banners, facades, trumpets,
Ngọn cờ, mã ngoài, kèn đồng
Pacing horses draw forward conquering chariots
Ngựa nước kiệu kéo tiến các xe chiến thắng
Of nodding heroes and teen-age spearbearers,
Của các vị anh hùng gật đầu và thanh niên mang giáo
Behind, in tow, the tearful conquered:
Đằng sau, kéo theo, dân bị chinh phục
Scorned, abject, making moan,
Bị khinh bỉ, khốn nạn, kêu rền rĩ
Their fingers writhing in their faces.
Từng ngón tay quằn quại trên mặt

The heavens and the underworld applaud.
Cả cõi thiên đường và âm phủ đều vỗ tay
Floral virgins publically dancing in their daydreams
Trinh nữ đem hoa múa công khai trong mơ mộng
Toss honorific blossom into the waftage,
Quẳng lên một đóa hoa tôn kính trong sự phảng phất
Perfume the cross-currents for an overwhelming instant,
Làm thơm những luồng gió trái ngược trong khoảng khắc tràn ngập
And then fade into pastel powder.
Rồi phai thành bụi phấn.


Đây là một tác phẩm tôi soạn ra thời chơi nhạc với ban nhạc Apes of God (Các con khỉ của chúa). Ban nhạc này thuộc thể loại spoken word (nói lời - nói thơ) rất ít khi có ca hát.

Không có nhận xét nào: