25 tháng 3, 2009

People going wild in a night club called "Le Florence."

Cách đây sáu bảy năm gì đó tôi có làm việc với những người sản xuất phim "The Quiet American." Họ hỏi tôi về nhạc ở Sài Gòn thời của tiểu thuyết ấy. Tôi giúp họ tìm những bài ca phù hợp với bối cảnh ấy. Họ cũng muốn biết về phong cảnh của một vũ trường ở Saigon lúc bấy giờ. Tôi có cung cấp một vài tấm ảnh nhưng rất tiếc rằng tôi chưa biết đến hình ảnh sau đây.

(bấm vào ảnh để phóng đại)

Nhà nghiệp ảnh nổi tiếng Carl Mydans chụp ảnh này tháng 4 1950. Chủ đề ảnh là "People going wild in a night club called "Le Florence." (Dân đang tung hoành ở một hộp đêm gọi là "Le Florence.")

Không biết các thành viên của ban nhạc là dân Phi hay dân Mít?

Không có nhận xét nào: