12 tháng 3, 2009

Âm nhạc màu vàng

Đỗ Nhuận viết năm 1958 khi mới lên chức Tổng Thư Ký Hội Nhạc Sĩ Việt Nam:

"Âm nhạc màu vàng" là một danh từ để chỉ những loại nhạc buồn lê thê rũ rượi, chán chường, khêu gợi tình dục, giật gân dâm đãng, hoặc những loại có nội dung phản động.

Không có nhận xét nào: