20 tháng 3, 2009

lính Lê Dương - đen trắng

1951 - Tonkin

Im Mai 1951 wird nun also auch das III/2e R.E.I. nach Tonkin verlegt.
Für die folgenden 8 Monate errichtet das Bataillon Posten und Bunker im Rahmen des Ausbaus der De-Lattre-Linie.
Unterbrochen wird die Bauphase nur durch kleinere Operationen.

Operation in Tonkin 1951

Vào tháng 5 1951 đơn vị III/2e R.E.I. vậy cũng chuyển lên Bắc Bộ. Suốt những 8 tháng sau tiểu đoàn này xây lập những đồn và hầm trong bối cảnh phát triển tuyến DeLattre. Giai đoạn xây dựng này chỉ phải ngừng bởi những chiến dịch nhỏ.

Chiến dịch ở Bắc Bộ năm 1951

Vùng quốc lộ 6? Ảnh chụp do một người lính Lê Dương người Đức "Karl Heinz S." Tôi mới tìm ra nhiều website với chất hoài cổ về chiến tranh Đông Dương Việt Pháp. Xem các người ngồi nghỉ trên đồng quê miền Bắc Việt Nam có vẻ không ổn. Đây là nhà, là đất, là ruộng của ai? Các dân bản xứ ở đâu? (Mười năm sau các lính Mỹ sẽ đến xâm lấn trên làng quê miền Nam).

Không có nhận xét nào: