16 tháng 2, 2017

Sáng trong rừng (Morning In the Woods) - Đặng Thế Phong (1939)


Riêng tặng các bạn "Hương đạo Sinh và Sói con" -
Những người đã thấy cái "buồn buồn, vui vui" của một buổi sáng cầm trại trong rừng

Dedicated especially to my Boy Scout and Cub Scout friends -
Those who have a little sadness and joy of a morning camping in the forest

Sáng tới rồi, khắp đất trời đã tưng bừng ánh vàng,
Morning has come, everywhere earth and sky are animated in light,
Vừng đông, chân trời vừa ló,
Rising glow to the east, the horizon has just appeared
Núi, suối, rừng đã thấy mầu thắm, lẫy lừng huy hoàng,
Mountain, stream, woods are seen in deep colors, illustrious, resplendent
Và sương thêm mầu mơ màng...
And the fog is more dreamy

Refrain / Điệp khúc

Chim véo von mừng sáng,
Birds tunefully celebrate morning,
Hoa lá như dịu dàng,
Foliage seems gentle,
Bình minh vừa tìm mang tới bao sắc hương.
Dawn newly found brings so much beauty and fragrance
Mây trắng bay từng đám man mác trên nền trời,
White clouds fly, each bank vast upon the heavens,
Đầm đìa làn cỏ sanh láng lai sương rơi,
Moist, green grass, spilling over with dewdrops,
Tâm hồn ai không say đắm cảnh rừng tuyệt vời...
Whose soul wouldn't be elated by this fantastic forest scene...
Và thấy trái tim thêm nồng nàn,
And feel their hearts more impassioned,
Tràn lấn biết bao tình yêu đời,
Overrun by so much love of life,
Xao xuyến cây, làn gió lay lá bay rộng ràng
Agitated trees, a gust of wind rustles blowing leaves
Lòng người cùng sông sang với bao ánh dương!
People's hearts with the river cross with so much sunlight

nguồn: Học Sinh (22 tháng 6 1939), tr. 7.


Đặng Thế Phong từng cắm trại với các đội hướng đạo sinh.  Chắc nhạc sĩ này cũng tổ chức việc các em ca hát.  Đi cắm trại có nghĩa là thanh thiếu niên thành phố, thành thị đi vùng nông thôn, vùng núi rừng và sống trong thiên nhiên.  Đối với người thành phố thì thiên niên quả là đẹp và lạ và huy hoàng.  Bài ca "Sáng trong rừng" cũng tương tư bài ca "Bình minh" của Nguyễn Xuân Khoát, Thế Lữ đặt lời.  Nhưng nhân vật của bài "Sáng trong rừng" (là chính Đặng Thế Phong?) thấy rung động hơn.  Trong ánh sáng bình minh thì "núi, suối, rừng đã thấy mầu thắm, lấy lừng huy hoàng."  Nhạc sĩ Đặng Thế Phong hỏi "Tâm hồn ai không say đắm cảnh rừng tuyệt với."  Với những lời giai điệu cũng có nét nửa cung.

Giai điệu "Sáng trong rừng" được viết theo điệu D / rê thứ. Mặc dù các điệu thứ được nghe như buồn, bài ca này có những nét hành khúc nghe vui vui.  Như vậy cái "buồn buồn, vui vui" của một buổi sáng cắm trại trong rừng" là như thế nào?  Việc cắm trại lẫn lộn có cái vui là được sinh hoạt tập thể của đoạn và cái buồn nhớ của các em nhỏ chưa từng xa nhà.  Xa nhà là mất phương hướng thì dễ được "thấy trái tim thêm nồng nàn."

Không có nhận xét nào: