5 tháng 2, 2017

Đội nhạc Câu lạc bộ thiếu niên Hà Nội (1976?)

ảnh của Nguyễn Văn Cự, Viện khảo cổ học

Nguồn: Hải Như, "Khi văn hoá đi sâu quần chúng," Giải Phóng #201 (14 tháng 3 1976), tr. 3.


Một hình ảnh rất đẹp.  Các em tập trung để hòa hợp với nhau luôn luôn là việc đáng mừng.

Trong tấm ảnh này tôi chỉ nhìn thấy các đàn ghita và đàn violin.  Không biết các em chơi chung một giai điệu hay có hòa âm nữa.

Bài viết của Hải Như đi cùng tấm ảnh trích một số lời của Hồ Chí Minh như "... [Q]uần chúng không phải chỉ sáng tạo ra những của cải vật chất cho xã hội. Quần chúng còn là người sáng tác nữa."  Sinh hoạt như trên rất hữu ích cho một quần chúng được sáng tạo.  Không biết hiện nay ở Việt Nam các em còn được tập chơi nhạc với nhau?

Không có nhận xét nào: