1 tháng 2, 2017

tấm ảnh Nhạc đoàn Lê Bảo Tịnh (1945)nguồn ảnh: Giáo sư Nhạc sĩ Hùng Lân [blog] 31 tháng 10 2012


Chắc tấm ảnh này gốm những người này:

Hùng Lân (Phêrô Hoàng Văn Hường)
Thiên Phụng (Anrê Trần Quang Phụng)
Tâm Bảo (Giuse Nguyễn Văn Để)
Hoài Đức (linh mục Lê Đức Triệu)
Nguyễn Khắc Xuyên
Duy Tân (Trần Duy Tân)
Hoài Chiên (Nguyễn Văn Chiên)
Hùng Thái Hoan
Vĩnh Phước (Bùi Vĩnh Phước).

Nhưng khó biết ai là ai?  Hùng Lân là người trong vòng trắng.  Nghiên cứu trên mạng có vài tấm ảnh mới hơn của một số nhân vật giúp tôi đoán một số người trong ảnh (ảnh thứ hai).

đứng - Duy Tân?, Hoài Chiên?, Hùng Lân, ??, ??, Nguyễn Khắc Xuyên?
ngồi - ??, Hoài Đức?, ??

Thật nhiên 9 đàn ông đóng góp rất nhiều cho nền thánh ca Việt Nam.  Nhưng một điều quan trọng là rất nhiều nhạc sĩ và nhạc công người Việt được làm quen và học nhạc phương tây qua các trường dòng.  Những nhạc sĩ trong tấm ảnh ở trên cũng có công rất lớn về việc xây nên một nền giáo dục cho âm nhạc Việt Nam hiện đại.

Nếu có bạn đọc nào biết rõ các người trong tấm ảnh ở trên là ai thì xin góp ý.

Hoài Đức (linh mục Lê Đức Triệu) (nguồn ảnh: nhomai.vn)

Nguyễn Khắc Xuyên (nguồn ảnh: Sách xưa.net)

Duy Tân (nguồn ảnh: thanhcavietnam.net)

Hoài Chiên (Nguyễn Văn Chiên) (nguồn ảnh: www.catruong.com)

Không có nhận xét nào: