3 tháng 2, 2017

tranh bìa báo Học Sinh 28 tháng 12 1939 của Đặng Thế Phong


nguồn: Học Sinh số đặc biệt (28 tháng 12 1939) tr. 1.


Trong quyển Hồi Ký (Hà Nội: Nxb. Hội Nhà văn; Công ty Văn Hóa và Truyền thông Nhã Nam, 2012), nhà văn Phạm Cao Củng kể rằng Đặng Thế Phong đã vẽ tranh và minh họa cho báo Học Sinh để kiếm sống.

Ở trên là tranh bìa của Học Sinh số đặc biệt cho "Các em gái."  Có chữ ký của Đặng Thế Phong (tức Thế Phong - thephong) ở góc dưới bên phải.

Tại sao các cô thiếu môi, cằm và tay?  Vì đây vốn là tranh màu.  Khi chụp lên vi-phim / microfilm thì mất màu sắc mà chỉ còn đen và trắng.

Tôi cũng đoán rằng đây là thêm một tranh của Đặng Thế Phong vẽ:

Ở góc trên bên phải có chữ "Levent." Tiếng Pháp "vent" là gió, và gió là phong.


Không có nhận xét nào: