Ngày 12 tháng 06 năm 2014

thêm tấm ảnh Sài Gòn từ Richard E. Wood Collectionnguồn ảnh: Richard E. Wood Collection, Vietnam Center and Archive.

Không có nhận xét nào: