29 tháng 3, 2012

cảnh hội họa trong mưaMùa mưa đi các bảo tàng mỹ thuật. Ở trên là tác phẩm Three Gems (Ba Hòn Ngọc) của James Turrell. Ở dưới là bản sao của bức tượng Laocoön (thời Hy Lạp cổ).

Không có nhận xét nào: