3 tháng 11, 2011

ban nhạc trẻ trong Randall Lee Foster Collection

Các tấm ảnh rất mơ, nhưng đầy không khí. Có vẻ như một ban nhạc trẻ Việt chơi nhạc ở bốt Mỹ. Bạn nào nhận biết khuôn mặt nào không?

Nguồn: Randall Lee Foster Collection, Vietnam Center and Archive.

1 nhận xét:

Nặc danh nói...

Có vẻ là CBC - a band on the run