Ngày 03 tháng 11 năm 2011

ban nhạc trẻ trong Randall Lee Foster Collection

Các tấm ảnh rất mơ, nhưng đầy không khí. Có vẻ như một ban nhạc trẻ Việt chơi nhạc ở bốt Mỹ. Bạn nào nhận biết khuôn mặt nào không?

Nguồn: Randall Lee Foster Collection, Vietnam Center and Archive.

1 nhận xét:

Nặc danh nói...

Có vẻ là CBC - a band on the run