20 tháng 5, 2011

thêm ảnh của Darryl Henley Collection


bầy máy trực thăng đen / trắng


sân gôn ở Sài Gòn


Bà Ninh và cô Hoa






nhạc Hàn Quốc ở khách sạn Rex



Chợ Lớn


chợ đen



Nguồn: Vietnam Center and Archive

Không có nhận xét nào: