5 tháng 5, 2011

ảnh của Patricia Bryant Collection

Nói chung chất lượng các ảnh này không cao lắm. Các ảnh này được chụp ở khu Quy Nhơn / Bình Định. Nguồn: The Vietnam Center and Archive.

Không có nhận xét nào: