22 tháng 5, 2011

ảnh Tết Sài Gòn của Darryl Hanley Collection (loạt 1)Tôi nghĩ rằng ông Hanley phải rất tâm tình với Việt Nam để chụp loạt tấm ảnh này. Không biết đây là Sài Gòn năm nào? Nguồn: Vietnam Center and Archive, Texas Tech University.

Không có nhận xét nào: