15 tháng 10, 2010

Tôi sẽ ca mãi đời anh (I'll Sing of Your Life Always) - Huy Du (1964)‏

Chậm - Bao la - Thắm thiết
Slowly - Vast - Intimate

Có những bài ca vang bốn phương
There are songs that resound in all directions
Đang lắng sâu trong mọi tâm hồn.
Settling deeply in every soul.
Có những lời ca sao thắm thiết.
There are lyrics so intimate
Hát ca vang một tâm hồn bất diệt là Nguyễn Văn Trôi.
They sing out, resound an undying soul, Nguyễn Văn Trôi.
A a à á.

Một sớm mùa thu
An autumn morning
Đau thương và căm thù.
In pain and hate
Giữa khám Chí Hòa vang đội một bài ca.
Midst the Chí Hòa jail a song resounded.
Tiếng anh Trôi vọng xa:
Brother Trôi's voice echoed far:
"Hãy nhớ lấy lời tôi."
"Remember my words."
Tiếng nói người anh hùng
The voice of a hero
Quê hương ở Thành đồng.
Home village of a Bulwark
Là bài ca chiến thắng.
Is a victory song.
Như biển Đông dậy sóng,
Like the East seas rising waves,
Dào dạt cùng năm tháng.
Overflowing with the years and months.
Giữa quê hương tươi đẹp anh hùng ngàn tiếng hát ca.
Midst the lovely, cheerful heroic homeland there are thousands of voices in song.

Hơi nhanh hơn - khỏe
A little faster - strongly

Tôi sẽ ca mãi đời anh.
I'll sing of your life always.
Anh Nguyễn Văn Trôi là lẽ sống cuộc đời.
Brother Nguyễn Văn Trôi, you're the life's.
Bài ca tuổi xanh
A youthful song
Là tiếng lòng anh
Is the sound of your heart
Là khúc hát của người chiến thắng.
Is the victors' song.
Anh vẫn đang sống trong lòng quê hương.
You're still alive in the homeland's heart.
Anh đã đi khắp, luôn ngàn đại dương.
You've gone everywhere, right off to thousands of vast seas.
A! Tôi sẽ hát ca tới muôn đời người anh hùng.
Ah! I'll sing to tens of thousands of heroic generations.
Đem tình yêu quê hương và lẽ sống.
Bringing love of the homeland and an ideal of life.
Hiến dâng cho cuộc đời.
Offering it up to life.

A tempo

Tôi hát bài ca Nguyễn Văn Trôi trong trái tim thấy lòng sôi nỗi.
I sing a song of Nguyễn Văn Trôi, in my heart I feel excited.
Tôi cất lời ca bao thắm thiết.
I raise up such intimate lyrics.
Mãi không quên một tâm hồn bất diệt là Nguyễn Văn Trôi.
Always, never forgetting an undying soul, Nguyễn Văn Trôi.

nguồn: Huy Du, đời và nhạc (Viện Âm nhạc, 2004).


Một điều đáng khen là nhạc sĩ Huy Du giữ tên nhầm Nguyễn Văn Trôi, không ép ca từ Trôi thành Trỗi. Một điều đáng chú ý nữa là giai điệu ca khúc hoàn toàn thuộc điệu thức ngũ cung - G#-B-C#-D#-F#. (Chỉ có một nốt ngoại lệ là nốt A với chữ "sống" [là lẽ sống cuộc đời] - nhưng lúc trình diễn, ca sĩ Mai Khanh bỏ nốt A này.]

Có một mô típ hợp âm thứ được lặp lại là G#-B-D#-G#-C# với ca từ:

Có những bài ca vang...
Có những lời ca sao...
Tôi hát bài ca Nguyễn Văn...
Tôi cất lời ca bao...

Mô típ mô típ được phát triển thành G#-B-G#-B-D#-G#-B-C#

Tôi sẽ ca mãi đời anh. Anh Nguyễn...

và G#-B-D#-G#-B-C#

tiếng lòng anh Là khúc...

Ca từ của mô típ biến đổi từ chữ "có" [sự hiện có] đến sở hữu, một cái gì đó ("bài ca anh" và "đời anh") thuộc về "tôi." Một cá nhân trong một bài ca chung bao la.

Giai điệu Huy Du cũng có những nét "sóng" lên và xuống như sôi động rồi thong thả:

lên: Như biển Đông dậy sóng / Dào dạt cùng năm tháng... [G# lên quãng tám đến G#]
xuống: Giữa quê hương tươi đẹp anh hùng ... [F# xuống quảng 10 đến D#]

lên: tình yêu quê hương và lẽ sống... [D# lên quãng tám đến D#]
xuống: Hiến dâng cho cuộc ... [F# xuống quãng tám đến F#]

lên: lời ca bao thắm tiết. Mãi... [D# lên quãng 10 đến F#]
xuống: Mãi không quên một tâm hồn bất diệt... [F# xuống quãng 11 đến C#]
lên: diệt là Nguyễn Văn Trôi. [C# lên quãng 11 đến F#]

Nét sóng trong giai điệu cũng hợp với những hình ảnh "biển động" và "đại dương."

Mai Khanh cũng có lúc hát cac nốt B hát non [cao] một tí (theo ngũ cung truyền thống) lắm lần với chữ Trôi với kết quả làm cho thêm xúc động.

bốn phương
là Nguyễn Văn Trôi...
Anh Nguyễn Văn Trôi là lẽ sống...
bài ca Nguyễn Văn Trôi...

Trong trường hợp - "ngàn tiếng hát ca" lúc mà hát non thì trái với các hòa âm vì nốt B không còn là nốt giữa trong một hợp âm thứ (G#-B-D#) mà thành nốt gốc của một hợp âm trưởng (B-D#-F#).

Không có nhận xét nào: