21 tháng 10, 2010

Linh - Viet Cong scout

Có những người sưu tầm những tượng nhỏ kiểu "action figures" (tượng trang trí hành động). Trên blog Toy Haven có các bức ảnh của một tượng trang trí tên là Linh. Linh trông như một người giao liên hay một nữ du kích. Theo blog này thì Liên là một "Viet Cong scout" (người chỉ điểm Việt Cộng). Người viết blog này cũng cho rằng đây là "the only VC produced by Dragon" (người Việt Cộng duy nhất do [công ty] Dragon sản xuất).Mặt chị Linh này trông Tây một chút. Công ty Dragon cũng sản xuất nhiều tượng trang trí của các kiểu chiến sĩ khác.

Làm thế có tôn vinh các nữ anh hùng Việt Nam? Hay búp bê này làm chỉ tâm thường hóa các nhân vật lịch sử này?

Không có nhận xét nào: