2 tháng 11, 2017

Thời buổi này bà chị cứ bầy về làm gì - Song Hỷ (1957)


-- Thời buổi này bà chị cứ bầy về làm gì cho tốn kém...
-- Vâng, bà chị cũng thông cảm cho, đây là em "khai thác vốn cũ" đấy chứ!

nguồn: Thời mới 10 tháng 11 1957, 4.

Văn hóa phi vật thể là vôn cũ.

Không có nhận xét nào: