23 tháng 11, 2017

Tư Chơi, kép chính của bạn Cải lương "Trần Đất" (1933)

Ảnh của Tư Chơi, kép chính của bạn Cải lương "Trần Đất" Nam kỳ, ngày 6 Mai sẽ diễn tuồn tại Văn mình Hí viện.


Gánh hát Cải lương Nam kỳ Trần Đất to nhất, nhay nhất Saigon Đào Phùng Há, Kép Năm Châu, Trung, Nam, Bắc, ai cũng biết tiếng, thật là đào kép hay nhất trong nghề hát Cải lương Nam kỳ. Mũ mãng mới, sơn thủy đẹp.

Hà Thành ngọ báo 28 tháng 4 1933, tr. 2

Không có nhận xét nào: