22 tháng 11, 2017

Xin làm người xa lạ (Please Be A Stranger) - Tú Nhi (1971)

Còn gì đâu em tháng ngày vui qua mất rồi
There's nothing left, dear, the days and months are gone and lost
Còn gì đâu em thôi đừng đến xót xa thêm
There's nothing left, dear, don't come, it's more painful
Đoạn buồn ta đi còn dài lê thê, bởi còn đam mê xui bước chân quên về nên đã quên câu thề
Our period of sadness is yet endlessly long, because there's still passion urging feet that have forgotten to return, that forgot their vow
Từ đó đôi ta buồn thật nhiều trong tình yêu
Since then, we two are really very sad in love

Thôi về đi em, về đi em chẳng còn gì nữa rồi,
That's all, go home, dear, go home, there's nothing left
Đời đã cho ta bao nhiêu cơn sầu để mình đêm sâu ôi thương nhớ trăng sao
Life has given us so much sadness, left us night's darkness, oh I long for the moon and stars
Thôi về đi em, về đi em một lần này hết rồi
That's all, go home, dear, go home, this one time then it's done
Cuộc tình đôi ta em coi như xa lạ bởi nhằm yêu thương ta bỏ ta chán chường
Our love affair, look at ourselves as strangers because reaching for love we gave up, we're tired of each other

Còn gì đâu em sao còn đến đắng cay thêm,
There's nothing left, dear, why do you come, it's just more painful
Còn gì đâu em
There's nothing left, dear
Còn gì đâu em còn gì đâu em xa cách xa nhau rồi,
There's nothing left, dear, there's nothing left, we're far apart, far apart from each other
Thôi nhé quên trong đời,
That's all, forget it in this life,
Còn có yêu hãy làm người lạ nghe em
If you still love, be a stranger, alright, dear


nguồn: Tú Nhi, "Xin làm người xa lạ" (Sài Gòn: Việt Nam Nhạc tuyển, k.n.)


Chế Linh ca.

Không có nhận xét nào: