9 tháng 11, 2016

áp phích quảng cáo phim từ Ronnie Markell Collection (1968)


3/1968


3/1968


2/1968
nguồn ảnh: Ronnie Markell Collection, Vietnam Center and Archive

Không có nhận xét nào: