18 tháng 9, 2015

tại sách?

hay tại giáo dục?


Thực ra câu này của ông Lê-Nin (nếu Lê-nin từng nói câu này) rất vô nghĩa.  Sách và tri thức cũng xây nên chủ nghĩa tư bản.  Đạo Thiên Chúa, Đạo Do Thái, Đạo Hồi cũng có sách, cũng có tri thức.  Đạo Cộng Sản như vậy không thể nào là ngoại lệ.

(ảnh chụp ở Nhà sách Tràng Tiền)

Không có nhận xét nào: