24 tháng 9, 2015

Hành quân qua nhà em (Marching Past Your House) - Diệp Minh Tuyền (1981?)

Nhanh-Tình tứ - Fast-Loveable

Miệng anh vang câu ca lên đường hành quân xa.
My voice resounds with a song taking to the road marching afar.
Nhà em, anh đi qua vô tình gặp mặt nhau.
Your house, I unexpectedly passed it and we met.
Ôi mắt em nhìn dịu dàng chứa chan nghĩa tình.
Oh, your eyes look graceful, full of sentiment.
Ôi mắt em nhìn bồi hồi xao động tim anh.
Oh, your uneasy eyes trouble my heart.

Đường anh đi hôm nay cho dù còn chông gai.
The road I take though it still has hardships
Mà sao nghe tương lai đang rộn ràng chiều nay.
Why do I hear the future bustling this afternoon.
Ôi mắt em nhìn thành ngàn ánh sao dẫn đường
Oh your eyes look like thousands of stars guiding the road
Ôi mắt em nhìn trọn đời bao giờ anh quên
Oh your eyes look, like all my life I'll never forget


nguồn: Diệp Minh Tuyền Bài Ca Tạm Biệt (Ty Văn hóa và Thông tin Đồng Nai, 1981) [Phụ trương của báo Văn Nghệ Đồng Nai]


Chiến tranh liên miên.  Đến năm 1975 nội chiến, chiến tranh chống đế quốc kết thức.  Hòa bình đến.  Rồi có hai cuộc chiến chống hai nước cộng sản chủ nghĩa từng được gọi là nước bạn là Kampuchea và Trung Quốc. Nước Việt "còn chông gai" nhiều.

"Hành quân qua nhà em" có hình ảnh cũng tương tự như bài "Những viên đạn mang hình đôi mắt" của Trần Tiến là nhìn những con mắt có sức xô tới mặt trận.  Đôi mắt của Trần Tiến là củ̀a các em bé, các mẹ già.  Thuở đó hát đến "mắt em" cũng cũng đáng lưu ý chứ?

"Hành quân qua nhà em" là một hành khúc với tiết tấu "nhanh" và "tình tứ."  Trước 1975 không có tác phẩm cổ vũ đi chiến dịch với chữ thiếu quyết tâm như "dịu dàng," "bồi hồi."  Thời đó có được hát về cuộc chia tay giữa hai người tình không?

Chắc vì hát cho dân miền Nam Bộ thì Diệp Minh Tuyền cảm thấy cần viết một bài ca có chút tình thương nam nữ.  Mặc dù bị "xao động" nhưng cứ "nghe tương lai đang rộn ràng."

Âm vực của "Hành quân qua nhà em" rộng - quảng tám thêm quảng năm.  Một giai điệu như thế hơi khó hát đối với quần chúng.  Cao điểm của bài hát này đến với lời "Ôi mắt em."  Giai điệu ở đây trữ tình hơn, có luyến láy, không cứng rắn như đoàn hành khúc.

Không có nhận xét nào: