11 tháng 9, 2015

Dũng mãnh tiến quân vào Đông-Xuân quyết thắng - V. Soạn (1967)


nguồn: Quân Giải Phóng 15 tháng 11 1967, tr. 1.


Đông Xuân của bức tranh này là Xuân Mậu Thân sắp tới.  Báo Quân Giải Phóng được xuất bản cho khu Thừa Thiện Huế, vậy khó nhắc đến Tết Mậu Thân ở Huế.  Hai nhân vật trong tranh này trong rất trẻ - 14-16 tuổi gì đó.  Muốn làm chiến tranh thì phải có sự nhiệt tình và sức mạnh của thế hệ trẻ.  Bức tranh này cũng minh họa sự phẫn nộ nữa.


nguồn: Quân Giải Phóng số Tết Mậu Thân 1968, bia.

Tờ báo Thừa Thiện Huế cũng xuất bản một số Tết Mậu Thân có thư chúc Tết của Hồ Chí Minh ("mạnh khỏe sông lâu").

Sóng Đông Xuân chôn vùi Mỹ Ngụy

nguồn: Quân Giải Phóng số Tết Mậu Thân 1968, tr. 3.

Thực ra quân đội Mỹ và Việt Nam Cộng Hòa bị đánh ngã chứ phải là chôn vùi.  Lãnh đạo Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa đã coi cuộc tấn công Tết Mậu Thân như là chiến dịch cuối cùng - toàn dân vùng lên "chôn vùi" Mỹ.  Sau số Tết Mậu Thân báo Quân Giải Phóng gần như ngừng xuất bản đến năm 1970.

Không có nhận xét nào: