8 tháng 7, 2015

Columbia hiệu giấy vàng (1931)

Đàn, hát rất hay. Đĩa kêu rất to. Rất rõ ràng
COLUMBIA
Hiệu giấy vàng (Etiquette Jaune). -- Có bán khắp nơi.
Hay hơn đàn khác thực.
Lại êm và bền.
Chỉ có hiệu
Đặng Thị Liên
25 -- Phố hàng Trống -- HANOI - Giây nói: 795
Có đủ  36 số đĩa hát
Columbia
Hiệu giấy vàng (Étiquette jaune)
Bán Buôn Và Bán Lẻ

Ai muốn mua xin lại hoặc viết thư lại lấy quyền catalogue in rất lịch sự.

nguồn: Hà Thành ngọ báo (23 décembre 1931), tr. 3.


Không biết số nhà ngày xưa có giống số nhà hiện nay?


nguồn ảnh: diachiso.vn

Vậy có phải hiệu đĩa Đặng Thị Liên được nằm ở đây?  Bà Liên cũng đại diện cho đĩa Béka và đĩa Odéon.  Chắc đây là tiệm chính bán đĩa nhạc Việt ở Hà Nội, nhưng tôi vẫn chưa tìm được thông tin cho mấy về tiệm đĩa này.  Mở cửa từ bao giờ?  Đóng cửa từ bao giờ?  Họ hàng bà Liên đang ở đâu?

Và có hình ảnh này của một người An Nam (không biết la nam hay nữ?) đứng trên đài dâng một đĩa Columbia khổng lộ trên đầu.

Không có nhận xét nào: