27 tháng 6, 2015

Ém "pô" nữa cho nó chắc chắn (Another pose to be sure) - Trần An (1958)

Em "pô" nữa cho nó chắc chắn.  Cứ chụp thật đẹp rồi cô ban tài ban lộc cho nhé.  À, nhưng lúc nào bấm phải bảo có để cô cười cho tươi đấy.

Trần An (57 Chợ Đuổi Hà Nội)

nguồn: Thời mới 13 tháng 2 1958, 2.


Năm 1958 lên đồng / hát chầu văn là hủ tục phải xóa.  Đối với người vẽ tranh này, lên đồng / chầu văn không có gì thiêng liêng, huyền bí.  Đây chỉ là một cách diễn kịch với người mẫu.

Không có nhận xét nào: