18 tháng 6, 2015

Tuần lễ Tố Như (Tố Như Week) - (1946)


2) Một tiểu hạm đội của đại-úy thủy quân Kim Chung, trung úy Bạch Tường và một đoàn nữ thủy binh sẽ xuất hiện trên sân khấu Tố Như đêm 26-7-46.  Nhiều điệu nhẩy múa ký lạ, với âm nhạc điệu Mỹ.
2) Vắng bóng hoa đào.

nguồn: Cứu Quốc 26 tháng 7 1946, tr. 4.


Âm nhạc điệu Mỹ?  Năm 1946 ở Hà Nội?

Không có nhận xét nào: