27 tháng 9, 2014

tấm ảnh từ Lawrence V. Smith Collection (1965)


nguồn ảnh: Lawrence V. Smith Collection, Vietnam Center and Archive.

Không có nhận xét nào: