29 tháng 1, 2012

các tấm ảnh miền Nam 1966 - từ Ogdon Williams Collection

Nguồn ảnh: Ogdon Williams Collection, Vietnam Center and Archive.

2 nhận xét:

Lê Na nói...

Những ai đang sống ở Sài Gòn nhìn thấy những bức ảnh về SG xưa đều không khỏi bùi ngùi.

Hà Ngọc Ngân nói...

Sài gòn xưa đẹp đẹp lắm ạ!