13 tháng 4, 2010

hoa xuân sa mạc

Death Valley 29 tháng 3 2010


Red Rock Canyon (Hẽm Núi Đá Đỏ) 1 tháng 4 2010


Death Valley (Thung lũng chết) 1 tháng 4 2010

Không có nhận xét nào: