6 tháng 4, 2010

bãi muốiBadwater (Nước độc) nằm 85 mét dưới mặt biển là địa điểm thấp nhất trên đất Bắc Mỹ. Bên kìa là núi Telescope Peak (cao 3369 mét). Tinh thể muối trông khá giống tinh thể tuyết.


View Larger Map

Không có nhận xét nào: