4 tháng 4, 2010

Dòng sông mặc áo (The River Dons A Blouse) - Nguyễn Trọng Tạo

Hà Tĩnh 1972

Dòng sông mới điệu làm sao
River, you have such a manner
Nắng lên mặc áo lụa đào thướt tha
As the sun rises, you gracefully don peach-hued silk
Trưa về trời rộng bao la
Come noontime, the sky in its vastness
Áo xanh sông mặc như là mới may
You wear an azure blouse that looks newly sewn
Chiều chiều thơ thẩn áng mây
Evenings, the clouds stroll past
Cài lên màu áo hây hây ráng vàng
Fasten to your blouse's shade the blush of a golden evening glow
Đêm thêu trước ngực vầng trăng
Night, you embroider at the moon's bosom
Trên nền nhung tím trăm ngàn sao lên
Upon a purple velvet background hundreds of thousands of rising stars
Khuya rồi sông mặc áo đen
It's midnight and dressed in an ebon blouse
Nép trong rừng bưởi, lặng yên đôi bờ.
You hide in the grapefruit forest, silent at your banks

Sáng ra thơm đến ngẩn ngơ
Morning comes, a fragrance flusters me
Dòng sông đã mặc bao giờ, áo hoa?
When did you put on a floral blouse?
Ngước lên bỗng gặp la đà
Lifting my eyes suddenly I encounter the swaying of
Ngàn hoa bưởi trắng nở nhoà áo ai
A thousand grapefruit blossoms, their bloom erasing all other blouses


Tôi mới biết đến bài thơ này qua blog của nhà thơ Nguyễn Trọng Tạo. Ông Tạo kể rằng bài thơ này được giảng dạy trong sách giáo khoa Tiếng Việt 4 với một số chữ in không đúng.

Bài thơ này viết thời chiến tranh có chất lãng mạn yêu thiên nhiên.

Không có nhận xét nào: