13 tháng 1, 2010

Đêm cuối cùng (Closing Night) - Nguyễn Bính (1936)

Hội làng mở giữa mùa thu,
The village festival opened in mid-autumn
Trời cao gió cả trăng như ban ngày.
High skies, strong winds and a moon like daylight.

Hội làng còn một đêm nay,
The village festival still has this one night left
Gặp em còn một lần nầy nữa thôi.
To meet you just one more time.
Phường chèo đóng Nhị độ Mai,
The chèo troupe is performing Nhị Độ Mai,
Sao em lại đứng với người đi xem?
Why do you stand with the spectators?
Mấy lần tôi muốn gọi em,
A couple of times I wanted to call you,
Lớp Mai Sinh tiễn Hạnh Nguyên sang Hồ.
During the scene where Mai Sinh sees off Hạnh Nguyên crossing to a foreign land.

Tình tôi mở giữa mùa thu,
My love opened midst the autumn
Tình em lẳng lặng kín như buồng tằm.
Your love is silent, closed like a silkworm's chamber

3 nhận xét:

TQ nói...

Có mấy câu phải sửa:
Hội làng mở giữa mùa thu,
The village festival opened in the middle of autumn
>> mở giữa mùa thu - thực ra chỉ có nghĩa là trong khoảng mùa thu chứ không chính xác là middle of autumn. Nhưng dịch thế cũng được nhưng thừa chữ.

Trời cao gió cả trăng như ban ngày.
High skies, wind and moon like the daylight.
>> "gió cả" là cấu trúc song song với "trời cao" và "trăng như ban ngày", vì thế "cả" ở đây là to, lớn (ví dụ nói: Sông Cả, đũa cả, anh cả).

Lớp Mai Sinh tiễn Hạnh Nguyên sang Hồ.
At the scene where Mai Sinh sees of Hạnh Nguyên crossing the lake.
>> "sang Hồ" là sang nước Hồ (có lẽ là Mông Cổ ngày xưa).

Bài thơ này hay, dễ thương, mà không nghĩ có cái tên hơi tân thời thế nhỉ.

lvu nói...

Thực ra middle cũn là khoảng đó Quý. Nó không có nghĩa là chính giữa đâu. Tui thích dùng mid-autumn hơn là middle of autumn.

tây bụi nói...

Cám ơn Quý và Lừng. Anh sửa vài chỗ. Dịch giữa mùa thu với "mid-autumn" thì anh e rằng sẽ bị nhầm với trung thu. Cầu trúc bài thơ này rất đặc biệt - 2 câu đầu như mở màn, 2 câu cuối như hạ màn.