6 tháng 5, 2020

cô Phùng Háo, Đào hát trứ danh ở Đông Dương (1937)


Mỗi ve: 0 p. 30

Thú thuốc

Thiên-Hoà Ba-Dược

của hiệu Thiên-Hoa-Đường trị các chứng ban và trái độc rất hiệu nghiệm, vì tôi và thân bằng quí hửu tôi ai dùng cũng thấy công hiệu cã.

cô Phùng-Há

Đào hát trứ danh ở Đông Dương

Thiên-Hòa-Đường

Cholon

nguồn: Công Luận Báo (12 Tháng 8 1937)

Không có nhận xét nào: