17 tháng 12, 2016

Lutherie Artistique (Nghề làm đàn nghệ thuật) (1943)

Lutherie
Artistique

Duong-thiêu-Tuoc
57 Rue du Chanvre Hanoi
Adr. Tél Dutuoc - Hanoi

đàn: kêu, đẹp, bền

nguồn: Tiểu thuyết Thứ bảy # 475 (28 Tháng 8 1943), 32.


Nhạc sĩ Dương Thiệu Tước đã có cửa hàng bán đàn ở phố Hàng Gai.  Chắc ông cũng có một xưởng sản xuất đàn - chủ yếu là đàn ghi ta.

Không có nhận xét nào: