22 tháng 7, 2016

Đi xem đoàn ca vũ May Blossom - Văn Bình (1937)

Thứ sáu 30 juillet, đoàn ca vũ May Blossom đã khai diễn ở rạp chớp bóng Trung quốc.

Khán giả Hà thành được thưởng thức món ca vũ của nước láng giềng Trung-hoa, những cặp đùi đều đặn và những thân hình nở nang của mấy cô vũ vữ.

Chín giờ rưỡi, mở màn.  Âm nhạc nổi lên, nghe vui tai tệ.  Những cô vũ nữ, thay nhau nhảy, múa trên sân khấu.  Cô nào cũng tận tâm khoa tài nghệ.

Trong đoàn có cô đà Dung-tiểu-Y [容小伊?] xinh đẹp na ná giống Danielle Darrieux.

Cô hơn cô Danielle được cái thè lưỡi ra chào khách trông dễ thương quá.

...

Chỉ huy ban âm nhạc đoàn ca vũ May Blossom là một bạn trẻ Việt Nam anh Lê văn An, cựu hướng đạo sinh miền Nam.  Anh Lê-văn-An đi theo đoàn ca vũ May Blossom du lịch khắp Á đông.  Anh có tỏ ý rất vui vẻ được trông thấy Hà thành đã đổi mới nhiều, trong sáu năm anh vắng mặt.

Giờ nghỉ, đoàn trưởng đoàn ca vũ May Blossom, bài Wei-Young-Poo, ra cám ơn khán giả đã chiếu cố đến gánh hát của bà.

Bà nói một hôi tiếng quan hỏa.  Cả rạp vỗ tay ầm lên.  Nhật là mấy người Pháp ngồi hàng đầu.

Chắc họ hiểu tiếng Trung hoa hơn người Trung-hoa.


nguồn: Văn-Binh, "Đi xem đoàn ca vũ May Blossom," Ngày Nay số 71 (8 aout 1937), tr. 6.


Lịch sử âm nhạc Việt Nam rất lờ mờ.  Năm 1937 đã từng có một người Việt có đủ trình độ để chỉ huy một ban nhạc nước ngoài.

Lúc bấy giờ tình hình ở Trung Quốc vì có quân đội Nhật Bản xâm lược.  Đoàn ca vũ May Blossom chắc biểu diễn rất hay vì có người Pháp lẫn người Việt đến coi.

Không có nhận xét nào: