2 tháng 8, 2015

gặp người Mỹ chỉ cần biết 5 câu này

Những tiếng thông thường dùng để bắt tù binh Mỹ

Xơ-ren-đơ, nót kin-đờ (Hàng thì không bị giết)
Xơ-ren-̣đơ, oan-tờ-rít (Hàng được đối xử tử tế)
Han-tờ (Đứng lại)
Gân đao-nờ (Bỏ súng xuống)
Hen-xờ ấp (Giơ tay lên)

Ghi chú: -- Chữ đậm đọc to, mạnh hơn.
             -- Đánh vần đđúng theo phiên âm.

Nguồn: Quân Giải phóng (5-2-1967), tr. 3.

tiếng Anh (phát âm)

Surrender, not killed (Surrenda not kind)
Surrender, want to read (Surrenda wan tu writ)
Halt (Hant)
Gun down (Gun downa)
Hands up (Hensa up)

Cái câu "đối xứ tử tế" rất lạ.  "Oan-tờ-rít" không được rõ nhưng tôi nghĩ phải phát âm như "want to read" (bạn muốn đọc sách không?).  Bây giờ các câu ở trên là như tiếng nói của găngstơ.

3 nhận xét:

MINH nói...

Những câu này không chỉ là câu dùng cho Găng Tơ mà nó hiện được dùng rộng rãi trong các đội biệt kích MỸ, các đội điều tra đặc biệt bạn ạ.

nói...

Tôi nghĩ oen tờ rít là well treat. Người miền Bắc không nói âm w nên khi phiên âm đều biến thành âm o.

tây bụi nói...

Bạn Minh - chắc đội biệt kịch Mỹ nói tương tự, nhưng bằng tiếng Pashtun theo phiên âm. Đồng ý với bạn Cá - rất có thể ý của oen tờ rít là well treat. Nói vậy người Mỹ không hiểu nổi.