24 tháng 12, 2010

Ảnh Sài Gòn xưa


Nhà mai tôn - khu ngoài ô?


Trạm xe lam?
Ngã ba, ngã tư nào?
Các đứa trẻ ở đây, bây giờ ngoài 40 tuổi; các người lính nếu còn sống đã lên tuổi cao niênnguồn: Dan Peckham Collection, Virtual Vietnam Archive, Texas Tech University

Không có nhận xét nào: