7 tháng 11, 2009

Lycée Albert Sarraut - 1939
Photo de classe au lycée Albert Sarraut de Hanoï (classe de 3èmeA ; photo prise en 1939).

Lứa tuổi teen Hà Nội xưa - chắc các người trong tầm ảnh này sinh những năm 1921-3 gì đó. Albert Sarraut là một trường tư, hiện nay là Trường Trần Phú. Hình như người chàng trai bên trái là Lê Thanh Khôi. Có bạn nào nhận ra người sinh viên nào khác trong bức ảnh này?

Xem thêm bức ảnh Lycée Albert Sarraut ở đây.

Không có nhận xét nào: