30 tháng 8, 2009

Praised Saudi Training

Đó là dịch thuật của Google. Tôi có tìm và đọc một bài rất thú vị của Vương Trí Nhàn với chủ đề "Ca tụng ả đào." Tôi thấy tiếc rằng tôi không biết đến bài này lúc soạn bài "Tradition and Continuities in Vietnamese Social Music Making."

Google dịch "Ca tụng ả đào" thành "Praised Saudi Training."

Không có nhận xét nào: