11 tháng 1, 2020

Sharp Cassette Radio (1969)

SHARP
CASSETTE
RADIO
2 BANDS
KIỀU RD 405

Bắt đủ các đài thế giới - âm thanh nổi

Còn nhiều kiểu như: Home STEREO Tape Player RD802
Car STEREO Tape Player RD803
Cassette RD 403

Có bán khắp nơi -- Mọi thắc mắc về kỹ thuật xin liên lạc với:

Hãng Đặng-Thị-Hiền 90 Hiền Vương Saigon Đ.T. 21714

nguồn: Chính Luận 23 tháng 5 1969


Năm 1969 là thời kỳ ban đầu của máy / băng cassette ở Việt Nam Cộng Hòa.

Sharp Corporation (シャープ株式会社) là một công ty Nhật Bổn mà bắt đầu sản xuất máy cassette từ độ năm 1968.

Đường Hiền Vương hiện nay là đường Võ Thị Sáu.

 

Không có nhận xét nào: