6 tháng 6, 2017

William H. Chan (1947)

tức Trần-văn-Hưng
Giáo sư Anh văn và Guitare Hawaienne
Đờn Guitare Hawaienne theo
phương pháp Hawaii và Mỹ
Anh ngữ theo phương pháp giáo khoa
Anh-Cát-Lợi
Ghi tên: 14, Henri d'Orléan -- Hanoi

Tia Sáng, Số 50, 5 Tháng Mười 1947

Hình như tên thật của William Chan là Trần Vạn Hưng.  Rue Henri d'Orléans hiện nay là phố Phùng Hưng.  William H. Chan từng dạy ghi ta Hạ Uy Di cho Đoàn Chuẩn, Huyền Linh và Phó Quốc Thăng.


Không có nhận xét nào: