7 tháng 6, 2017

trích "Sắc nước hương trời Việt Nam" - Thanh Hậu (1975)

Chào mừng miền Nam đại thắng và kỷ niệm lần thứ 85 ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Bộ Thông tin—Văn hóa đã tổ chức một đợt biểu diễn nghệ thuật rầm rộ.  Tham gia đợt biểu diễn nào có:

— Đoàn chèo trung ương.
— Đoàn tuồng trung ương.
— Đoàn múa rối trung ương.
— Đoàn giao hưởng hợp xướng nhạc vũ kịch Việt Nam.
— Đoàn ca múa trung ương.
— Đoàn ca múa miền Nam.
— Đoàn ca múa thủ đô Hà Nội.
— Đoàn ca múa Hải Phòng.
— Đoàn ca múa Tổng cục Chính trị.
— Đoàn ca múa Cục Chính trị Quân giải phóng.
— Đoàn ca múa Phòng không—Không quân.
— Đoàn kịch nói Hải Phòng.
— Đoàn cải lương Nam Bộ.
— Đoàn kịch nói Nam Bộ.


Tổng cộng 14 đoàn, trong đó có ba đoàn quân đội....


nguồn: Giải phóng (bộ mới) 24 tháng 7 1975, tr. 3.


Sau cuộc chiến thắng ngày 30 tháng 4 1975, hơn 1000 diễn viên ở miền Bắc được chuyển vào miền Nam là một cuộc xâm chiến văn hóa tiếp theo.

Đoàn ca múa Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam biểu diễn tại thành phố Hồ Chí Minh.

-- Điệu múa xuống đường (ảnh trên)
-- Một tiết mục của tốp ca nữ (ảnh dưới)

ảnh: Khắc Điệp và Nguyễn Đăng

Không có nhận xét nào: