2 tháng 10, 2016

Ban Đại Việt (1936)

Ban Đại-Việt

Thuật thôi miên hát xiếc, hát cải lương và khiêu vũ theo điệu bộ các nước.
Diễn trò ở ngoại quốc mới về.

Mai Thanh Các chủ ban

Tài năng đã đươc liệt quốc tương thưởng các hạng Kim bài sẽ diễn 4 tối tại rạp Cải-Lương Hí Viện phố hàng Bạc Hanoi vào tối thứ bảy 8-9-10 và 11 Février 1936 rất hay, rất lạ, rất tình tình, xưa nay chưa từng thấy.

nguồn: Phong Hóa 174 (7 février 1936), 14.


Một cuộc biểu diễn thập cẩm - nhạc, kịch, múa, trò.  Mai Thanh Các cũng biểu diễn nhiều đêm.

Ca kịch truyền thống là tuồng cải lương cũng đi cùng với nhảy đầm tây phương. Các huân chương trên ngực Mai Thanh Các trông rất oai.

Việc quảng cáo thì phải thổi phồng - "rất hay, rất lạ, rất tài tình" và "xưa nay chưa từng thấy."

Không có nhận xét nào: